Jak funguje Tilt-Shift 2

Tilt-Shift objektivy představují samostatnou kategorii objektivů. Jsou navrženy pro specifické použití a za tímto účelem vybaveny prvky, které u normálních objektivů nenajdete. V minulém díle jsem vysvětlil funkci Tilt, neboli naklonění roviny ostrosti za účelem zmenšení či zvětšení hloubky ostrosti. Dnes se podíváme, co umí T-S dalšího.

Posun

Druhou funkcí, kterou T-S objektivy disponují, je shift neboli posun. Pravděpodobně je to i ta důležitější ze dvou schopností, alespoň pro "vážnou" práci. Shift funkce umožňuje relativní posun obrazového kruhu vykresleného objektivem vůči snímači a své využití najde zejména při fotografování architektury (to jsem myslel tou "vážnou" prací). Jak to funguje?

Využití posunu pro narovnání kácejících se linií

Představte si situaci, kdy chceme vyfotografovat štíhlou desetipatrovou budovu. Zvolíme tedy široké ohnisko, namíříme mírně vzhůru, zakomponujeme budovu do obrazu a vyfotíme. Budova na fotografii se bude směrem k vrcholu zužovat, což je bráno někdy jako klad (u vysokých mrakodrapů to podporuje jejich výšku), ale jindy to naopak může vadit. Co s tím? Známá poučka říká, že svislé linie budou rovnoběžné tehdy, když je osa objektivu rovnoběžná se zemí (neboli kolmá na budovu). Jenže když umístíme přístroj vodorovně se zemí, zjistíme, že budeme mít v dolní polovině záběru ulici a naopak nahoře nám bude chybět vrchol domu. Jako další vás asi napadne fotografování delším ohniskem z větší vzdálenosti. Tady hodně záleží na lokalitě, často větší odstup není možný. Další na řadě je fotografování z výšky. Někdy se lze domluvit, že vás pustí do některého bytu/kanceláře v protějším domě, ale půjde spíš o náhodu. A i když se vám to povede, tak zjistíte, že budova z výšky vypadá jinak, místo hezké oblohy se v oknech leskne okolní ulice apod.

Zbývá tedy použit Tilt-Shift objektiv. Jak pomocí T-S objektivu narovnat kácející se linie? Nijak, zákony perspektivy platí i tady, osa objektivu musí být vorodorovná se zemí stejně jako u běžného objektivu, jinak se linie budou sbíhat. Ale díky funkci shift je možné posunout obrazové pole dolů a tím dostat budovu, které u běžného objektivu chybí vrchol, celou do záběru. Objektiv ale musí splňovat jednu podmínku, musí být schopen vykreslit větší obrazové pole než je běžné u ostatních objektivů, aby bylo co posouvat.

Protože jeden obrázek vydá za tisíc slov, tak následují schémata. Černý obdélník značí snímač, tedy to, co bude na výsledné fotografii, kroužek představuje obrazové pole vykreslované objektivem.

Běžný objektiv namířený nahoru, sbíhající se linie
Běžný objektiv vodorovně, rovnoběžné linie, chybí vrchol budovy
Běžný objektiv vodorovně ve výšce, zcela jiný pohled
Tilt-Shift objektiv vodorovně, opět chybí vrchol budovy
Tilt-Shift objektiv, obrazové pole posunuté dolů, budova celá v záběru

Tvorba panoramat

Shift funkci lze využít i ke tvorbě panoramat. Pořídíme tři fotografie, jednu při maximálním posunu doleva, druhou při nulovém posunu a třetí při maximálním posunu doprava. Takové fotografie pak lze snadno složit i bez použití speciálních programů, protože netrpí žádnou paralaxou, žádným zkreslením, stačí je dát prostě před sebe. Na druhou stranu rozsah posunu bývá poměrně omezený, takže nepočítejte s příliš širokým záběrem.

Na následující ukázce opět bílý obdélník značí to, co uvidí snímač a černý kruh zobrazuje pole vykreslované objektivem. Šířka výsledného panorama závisí na tom, jak velkého shiftu je objektiv schopen.

Posun doleva
Nulový posun
Posun doprava

Tolik teorie, příště si ukážeme něco z praxe.

Leave a reply

Your email address will not be published.