Tags archives: iPad

  • Paddy aneb pohodlné ovládání Lightroomu třeba z iPadu

  • Lightroom nepodporuje uživatelské nastavení klávesových zkratek a co hůře, plno funkcí není na klávesy namapováno vůbec. Představte si, že byste si mohli například na klávesy Q a W nastavit jemný posun posuvníku expozice doleva a doprava, se shiftem by byl posun hrubší a se shiftem a ctrl nejhrubší. [...]
Malé velké příslušenství pro iPad a úprava fotografií na tabletu