World Press Photo zpřísňuje pravidla

V nadcházejícím ročníku 2016 světové soutěže novinářské fotografie World Press Photo dochází ke zpřísňování pravidel pro přihlášené fotografie. Za tímto účelem, kromě obligátních pravidel, vydala Nadace WPP taktéž etický kodex účastníka WPP.

Etický kodex účastníka World Press Photo

 1. Fotograf by si měl být vědom toho, že jeho přítomnost může ovlivnit vývoj situace a neměl by se nechat zmást zinscenovanými scénkami.
 2. Fotograf nesmí osobně aranžovat nebo znovu nahrávat fotografované situace ani k takovému jednání přispívat.
 3. Fotograf musí zachovávat integritu fotografie tím, že nedopustí žádné její obsahové změny.
 4. Fotograf zaručí, že popisky fotografií jsou přesné.
 5. Fotograf musí zaručit, že fotografie představují přesnou a férovou reprezentaci jejich kontextu.
 6. Fotograf musí zpřístupnit celý proces tvorby fotografií a v případě potřeby poskytnout součinnost Nadaci World Press Photo.

A další pravidla…

Další povinnosti (či chcete-li omezení) pro fotografa plynou z přihlašovacích pravidel.

 1. Účastník  musí být profesionálním fotografem. To dokáže například skenem novinářského průkazu, členstvím v některé profesionální organizaci, průvodním dopisem z fotografické agentury, publikace atd.
 2. Každá fotografie může být přihlášená jen jednou, buď jako samostatná nebo jako součást série nebo dlouhodobého projektu.
 3. Nezáleží, zda přihlašované fotografie byly předtím někde publikovány nebo ne.
 4. Fotografie musí být ve formátu JPG, uložené se střední nebo vysokou kvalitou a měly by mít přiřazený barevný profil (sRGB nebo AdobeRGB)
 5. Fotografie nesmí v obrazových datech obsahovat žádné logo fotografa, agentury nebo publikace; tato data mohou být v EXIFu
 6. Fotografie musí být popsány co nejpřesněji v angličtině.
 7. Přihlásit lze pouze jednotlivé expozice, nepovolují se multiexpozice, dvoj a více snímky (více obrázků vedle sebe), nepovoluje se ani panorama, ať už bylo složené ve fotoaparátu nebo v editačním sw.
 8. S obsah fotografie nesmí být nijak manipulováno. Povoluje se ořez a odstranění prachu ze snímače (nebo prachu a škrábanců při skenu z filmu).
 9. Povolují se barevné úpravy a převod do stupňů šedi se dvěma výjimkami. Změna barev by neměla ústit ve významné změny odstínů tak, že se výsledné barvy liší od originálních. A takové úpravy jasu, kontrastu barev a saturace, jejímž účelem je potlačit nebo eliminovat  pozadí a/nebo předměty či osoby v pozadí jsou zakázány.
 10. Pokud někdo nasbírá dvě vyloučení ze soutěže, bude mu zakázáno účastnit se WPP po dobu pěti let.
 11. Přihlášky se podávají pouze online přes web.
 12. Uzávěrka přihlášek je 13. ledna 2016 ve 12:00 CET.

Podrobnější vysvětlení

Co znamená zákaz v bodě č. 2 Kodexu? Například když řeknete fotografovaným osobám, aby zopakovaly něco, co jste nestihli vyfotografovat. Nebo když portrétované osobě řeknete, aby nějak zapózovala, případně když dělá na fotografii něco jiného, než by dělala obyčejně. Myslete si o tom co chcete. Každopádně je tu ale možnost (respektive nutnost) u portrétů do informací o fotografii připsat, co všechno jste s portrétovaným prováděli a je jen na porotcích WPP, jak s touto informací naloží. Více informací v návodu ZDE.

Jak si vyložit bod č. 3 Kodexu a pravidla 10 až 13? Příklady povolených i nepovolených barevných manipulací ilustrují videa tamtéž. Například silná vinětace, která skryje některé rušivé prvky v pozadí fotografie, je nepovolená. Taktéž výrazné zvýšení kontrastu, které má za následek zmizení některých objektů ve scéně (ať už v tmavých nebo světlých místech). Takováto úprava by tedy neměla šanci projít:

Výrazné přidání černé, ztmavení pozadí a hráčky, zesvětlení odstřikující vody

Výrazné přidání černé, ztmavení pozadí a hráčky, zesvětlení odstřikující vody

Tři různé fotografie, lišící se pouze ořezem (který je povolený), by pravděpodobně ale neprošly z důvodu rozporu s bodem 5 Kodexu.

gxJTfdX

Taktéž je zakázáno retušovat ze snímků objekty jako například znaménka a pupínky na pleti, malé objekty, odlesky objektivu, stíny a rušivé objekty v krajích záběru, jež není možné odstranit ořezem. Zakázán je i opak, tedy přidávání objektů, změna proporcí a podobně. Nesmí se ani “doklonovat” roh snímku a tím umožnit “lepší” ořez. Typické nepovolené ukázky týkající se retuše najdete opět ve formě videí na odkazu výše.

Nelze nevzpomenout diskvalifikaci Stepana Rudika v roce 2009 za to, že vyretušoval špičku boty mezi prsty boxera. V roce 2016 by byl pravděpodobně diskvalifikován ještě dříve pro přehnanou úpravu.

Vlevo originální fotka, uprostřed ořez, vpravo výsledný snímek po úpravě a retuši. Zdroj: Stepan Rudik, Petapixel

Vlevo originální fotka, uprostřed ořez, vpravo výsledný snímek po úpravě a retuši.
Zdroj: Stepan Rudik, Petapixel

Pravidlo č. 9 je poměrně nemilé, protože odfiltruje značnou porci potenciálně zajímavých snímků. Dává ale smysl, protože v případě povolení jakékoli manipulace zmíněné v bodě č. 9 by se už jen těžko zjišťovalo, že v jejím průběhu nedošlo i k manipulaci jiné. I když v případě multiexpozice přímo z fotoaparátu není problém ji doložit i příslušným RAWem (viz následující kapitola).

Jak to všechno poznají?

 • V prvním kole se vyhodí všechny snímky, nesplňující pravidlo č. 9. Tady není co řešit.
 • Snímky, které projdou do předposledního kola (čtvrté kolo z celkem pěti) výběru, absolvují další kolečko posouzení “legálnosti”. Jak? Všichni autoři takových snímků budou požádáni o originální snímek tak, jak vypadl z fotoaparátu. Každou fotografii pak nezávisle na sobě prozkoumají dva analytici. V případě, že objeví nějaký problém, bude mít účastník 36 hodin na to, aby vysvětlil a případně ospravedlnil úpravy.
  • Pokud máte RAW, je vyhráno.
  • Pokud JPG, následuje WTF #1. Budete k němu totiž muset poskytnout další nejméně tři snímky ze série předcházející a následující předmětné fotografii. Tady si úplně nejsem jist, co je myšleno tou sérií a jak moc mohou snímky předcházet/následovat.  
  • Fotografie pocházející z mobilů musí být pořízeny defaultní fotoaplikací a musí být zaslány mailem přímo z mobilu. WTF #2
  • V případě skenu z filmu musí být zaslán kus negativu s opět třemi fotografiemi před a třemi po.
 • U finálních oceněných fotografií bude ještě nezávislý tým ověřovat, zda mají fotografie kompletní a přesné popisky. Taktéž budou zkoumat metadata snímků. Co všechno musí obsahovat popisky si přečtěte zde.

Závěrem

Přiznám se, že netuším, o jak velké přitvrzení v pravidlech se jedná, dříve jsem se o ně nezajímal. Podle WPP došlo v posledních dvou ročnících k vyřazení 23 přihlášek z celkem 240, které prošly do předposledního kola, a jednomu vyřazení mezi vítězi. Podle jiného zdroje bylo jen v roce 2014 vyřazeno 20 % účastníků předposledního kola. Každopádně je to hodně. Co myslíte, prošla by v příštím roce vítězná fotografie z roku 2015?

Foto: Paul Hansen, WPP 2015

Foto: Paul Hansen, WPP 2015

Leave a reply

Your email address will not be published.