Souboj RAW konvertorů 3

Programy jsme si představili minule, a tak se můžeme vrhnout na testování. V dnešním díle se budeme věnovat barevnému podání fotografií, podíváme se, jak si jednotlivé konvertory poradí s jemnými detaily v obraze a na závěr to nejdůležitější, šum a schopnost jej eliminovat.

Barvy

Jednoduchá scéna knihovny nám poslouží pro test barevného podání. Bílá byla vyvážena ve fotoaparátu podle zdi, fotoaparát i všechny programy pracovaly v barevném prostoru sRGB. Na fotografie nebyly aplikovány žádné úpravy, nastavení všech programů defaultní. Zároveň s RAWem jsem pořídil i JPG, který slouží jako referenční. Obrázek se po najetí myší na příslušný popisek změní.

Jpg Bibble BreezeBrowser
Canon DPP Capture One DxO Optics
Lightroom RAW Therapee Silkypix

Vidíme, že barevné podání jednotlivých programů se od sebe až neuvěřitelně liší. Jedině BreezeBrowser se shoduje s jpg fotografií přímo z fotoaparátu. Ostatní programy více či méně ujíždějí do žluta nebo do červena, mění se i kontrast. Dokonce i firemní převodník Canon Digital Photo Professional je mimo.

Detaily

Plyšový medvěd s jemnými chloupky je ideální zkouškou pro test zobrazení detailů a jemnosti doostření.

Bibble BreezeBrowser Canon DPP
Capture One DxO Optics Lightroom
RAW Therapee Silkypix

Funkce doostření v Bibble je zpracována jednoduše dvěmi posuvníky - míra a citlivost. BreezeBrowser umí nastavovat doostření na dvou různých místech, což je dost matoucí a ovládá dvě metody - klasický Unsharp mask a způsob HQ style. Canon Digital Photo Professional nabízí doostření jedním posuvníkem v poměrně hrubých deseti krocích. Capture One používá klasickou Unsharp masku, která je snadná na pochopení a podává očekávatelné výsledky. DxO Optics poskytuje standardně mírně měkčí obraz, který se ale zostří po zapnutí funkce Lenses softness. Posuvník Detail jemně doostří i ty nejmenší detaily. K dispozici je i Unsharp mask. Lightroom nabízí oblíbenou metodu Unsharp mask. V RAW Therapee máte na výběr ze dvou možností, jak doostřovat. Buď pomocí Unsharp mask nebo nastavením tzv. RL Dekonvoluce. Ta ale buď nefunguje nebo je velmi pomalá, takže jsem si nevšiml rozdílu. Zajímavou možností je i Halo Control pro minimalizaci kontur kolem hran či volba Sharpen Edges Only. Silkypix si jde svojí cestou a pro doostření nabízí tři táhla - zdůraznění obrysu, zdůraznění detailu a falešný obrys. Zpočátku dělá problémy pochopit, jak který ovládací prvek funguje.

Výstupy ze všech programů jsou dobré a velice podobné. Vyzdvihl bych Capture One, kde Unsharp mask funguje opravdu na jedničku a DxO Optics, kde posuvník detail nenásilně a jemně doostří ty nejmenší detaily a výsledek je nejlepší ze všech.

Šum

Pro porovnání šumu jsem vyfotil dvě různé scény, jednu na ISO 1600 a druhou na ISO 3200. Obě fotografie obsahují čisté plochy, jemné detaily i málo kontrastní detaily a je tak možné na nich vidět, jak si který program poradil s odstraněním šumu.

Ideální výsledek by měl být ten, že budou zachovány všechny detaily, přičemž šum bude redukován na co nejmenší možnou míru. Na plochách po šumu nezbydou žádné fleky, artefakty a podobné věci, stejně tak ostré hrany zůstanou ostré, bez barevných či jiných artefaktů. Úkol je to značně obtížný a každý program si s ním poradil jinak. Dosáhnout ideálního nastavení bylo komplikované, a proto je možné, že po delším laborování by šlo dosáhnout ještě mírně lepších výsledků. Pro srovnání jsem přidal výstup z mého etalonu, programu Neat Image.

Napřed ukázka odstranění šumu z jemných detailů při zachování kresby, ISO 1600.

Bibble BreezeBrowser Canon DPP
Capture One DxO Optics Lightroom
RAW Therapee Silkypix Neat Image

Bibble 5 RC. Pro odstranění šumu integruje Noise Ninju, což je uznávaný program pro redukci šumu. Ti, kdo mají koupenou jeho licenci, mohou těžit z jeho plných možností, pro ostatní zůstává k dispozici jen základní nastavení. Ale i v tom je Noise Ninja velice silný, testovací scéna ukazuje kvalitní odstranění šumu téměř na úrovni Neat Image. Redukce mírně rozmazává, takže je třeba přitlačit v doostření, málo kontrastní místa (chlupy vpravo od čumáku) jsou lehce slitá. BreezeBrowser 1.9.4.1 si se šumem poradil dobře po té stránce, že šum zmizel. Zůstaly po něm ale zhrublé plochy bez detailů a otřepané okraje. Canon Digital Photo Professional 3.7. Redukce šumu v nejnovějším DPP je neintuitivní, napřed je třeba tlačítkem NR preview otevřít okno, v něm nastavit parametry redukce a stisknout Apply. Celý proces je tak poměrně zdlouhavý a pomalý. Se šumem při ISO 1600 si nicméně poradil dobře, výrazné detaily zůstaly zachovány, ale kvůli těm méně výrazným bylo třeba nakonec redukci zeslabit, jinak docházelo k přílišnému rozmazání. Capture One 5 používá pro zmírnění šumu klasickou metodu dvou posuvníků, jednoho pro barevný šum a druhého pro jasový. Redukce barevného šumu funguje na jedničku, s jasovým šumem je to horší. Po nalezení kompromisu mezi zachováním detailů a mírou odstranění šumu stále zůstává v obraze zbytkový šum, alespoň bez artefaktů a slévání, tudíž příliš neruší. DxO Optics 6 redukuje šum poměrně nepříjemným způsobem; výsledek působí trochu jako nešetrná redukce přímo ve fotoaparátu, kterou se "chlubí" třeba většina současných kompaktů. Lightroom 2.5 sází opět na dva posuvníky, barevný a jasový šum. Kvalitně odstraňuje ten první, s jasovým má ale problémy. Slabší redukce ponechává rovnoměrný zbytkový šum, silnější produkuje různé artefakty a "cucky" - já preferuji první způsob. RAW Therapee implementuje redukci stejným způsobem jako Lightroom nebo třeba Capture One a podobě i funguje. S barevným šumem nemá problémy, s jasovým je to horší a musíme si vybrat mezi mírným zbytkovým šumem nebo rozpitými plochami, ale bez šumu. Výhodou je, že neprodukuje téměř žádné artefakty či fleky. Silkypix Developer Studio 4 sází na čtyři ovládací prvky, které narozdíl od konkurence působí mírně matoucím dojmem - hůře se představuje, co který z nich dělá. Odšumění zničilo detaily, výsledek je hrubý se zbytky barevného šumu.

Pokud je o výstup z Neat Image, ten je v tomto případě bezkonkurenční, šum je pryč a všechny jemné detaily a přechody zůstaly zachovány.

Druhá ukázka testuje schopnosti programů redukovat šum v plochách, ISO 1600.

Bibble BreezeBrowser Canon DPP
Capture One DxO Optics Lightroom
RAW Therapee Silkypix Neat Image

Bibble si se šumem poradil na jedničku, nikde žádné fleky, cucky, jemná struktura oranžové látky v pozadí zůstala zachována. Po BreezBrowseru zbyla rozmazaná plocha bez detailů plná nepravidelných skvrn. Chloupky na oranžovém pozadí obsahují tmavé kontury. Canon Digital Photo Professional ponechal něco z kresby na látce, ale zároveň produkuje i slabé nepravidelné artefakty v ploše. Capture One a rovnoměrně redukovaný šum v ploše bez skvrn, i když ho zbylo mírně více než u Bibble. DxO Optics si se strukturou látky příliš neporadilo, je hodně nepravidelná, v ploše zůstávají nežádoucí tmavší skvrnky. Lightroom dobře zachoval texturu látky, ovšem za cenu vyššího zbytkového šumu a mírného výskytu různých artefaktů. Redukce v RAW Therapee ponechala strukturu oranžového potahu spíše jen tušenou. Šum je stále přítomen, ale je poměrně rovnoměrný a proto tolik neruší. Výsledek ze Silkypix Developer Studia je podobný tomu z RAW Therapee, akorát je vše hrubší a rozmazanější. Na chlopúcích je vidět barevný šum.

Neat Image si poradil se šumem velice dobře, jedinou vadou na kráse jsou tmavé kontury ve světlých chloupcích na oranžovém pozadí, daná pravděpodobně doostřením. Redukce je možná trochu silnější než by bylo vhodné vzhledem k mírnému úbytku kresby ve struktuře látky.

Druhým testovacím obrázkem je fotografie láhve od vína, pořízená při citlivosti ISO 3200. 1D Mk II šumí při tomto nastavení opravdu silně. Napřed detail etikety, zaměřil jsem se na zachování ostrých hran a tiskového rastru.

Bibble BreezeBrowser Canon DPP
Capture One DxO Optics Lightroom
RAW Therapee Silkypix Neat Image

Bibble si se šumem poradil na 1-, zachoval všechny jemné detaily dané technologií tisku. Trocha šumu zůstala jen v černých plochách. Na výsledku z BreezeBrowseru si nelze nevšimnout barevných artefaktů kolem ostrých hran, plochy jsou rozpité a slité. Canon Digital Photo Professional podal slušný výsledek co se týká odsranění šumu, šum je opravdu pryč, s ním ale i velká proce detailů. Ostré hrany a písmo dopadly dobře. Capture One a jeho zmírnění šumu - výsledek je průměrný, obraz po odstranění šumu hrubý a hrany mírně roztřepené. Nicméně působí docela přirozeně. DxO Optics stejně jako BreezeBrowser trpí barevnými artefakty kolem tmavých hran, ač ne v takovém množství. Detaily v ploše jsou mírně slité dohromady. Lightroom opět neodstranil šum úplně a výsledek je velmi podobný Capture One. RAW Therapee mírně rozmazává plochy, výsledek bych přirovnal k použití funkce Median a poloměru 1 pixel. Ostré hrany jsou kostrbaté. Na výstupu ze Silkypix je vidět podivný hrubý rastr, který v originále nenajdete; stejně tak se programu nedaří redukovat barevný šum.

Fotografie  zpracovaná v Neat Image je prakticky bez šumu, za cenu mírné ztráty detailů v jemné kresbě na etiketě - např. na sudech na loďce se ztrácí tiskový rastr. Bylo by vhodnější ubrat míru redukce.

Poslední test odšumovacích schopností se opět zaměřuje na redukci šumu z plochy.

Bibble BreezeBrowser Canon DPP
Capture One DxO Optics Lightroom
RAW Therapee Silkypix Neat Image

Velice silný šum v Bibble zanechal mírné artefakty, které jsou ale vidět jen při detailním pohledu. Jinak je šum odstraněný naprosto rovnoměrně, možná až zbytečně moc.  BreezeBrowser kompletně selhal, výsledek je prakticky nepoužitelný. Canon Digital Photo Profesional po sobě nechal hrubé zbytky šumu, které jsou ale rovnoměrné a neruší. Obraz je také poměrně měkký. Capture One, podivné proužky v obraze a rozpadající se detaily, to je výsledek. Výstup z DxO Optics vypadá dobře, šum je pryč a výsledek je porovnatelný třeba s Bibble. Lightroomu je silný šum nad jeho schopnosti, dokázal pouze redukovat barevný, s jasovým si neporadil. RAW Therapee se také  nedokázal šumu zbavit úplně, ale to, co zbylo, i přes mírně podivný charakter, příliš neruší. Šum ve fotografii po redukci v Silkypix je podobný tomu z Lightroomu, hrubý a granulovitý, navíc ještě poměrně barevný.

Neat Image opět vede, zbytkový šum je velice jemný a příjemný, přitom všechny detaily zůstaly zachovány.

A jak vypadá fotografie zcela bez redukce šumu, tak, jak vypadla z RAWu v Lightroomu? Obě testovací fotografie ke stažení TADY a TADY.

V testu redukce šumu jasně zvítězil Bibble, integrovaný Noise Ninja podává opravdu velmi dobré výkony i v základním nastavení; na druhé místo bych umístil Capture One. Pokud jste zvyklý na jiný program, nepropadejte panice, kombinace vypnuté redukce šumu v RAW konvertoru a dodatečného zpracování v Neat Image je pořád nedostižná.

5 Comments

 1. by tori on 09/12/2009  15:25 Reply

  PS: jinak me to srovnan zaujalo predevsim v odsumu, ja tedy pri konverzi rawu odsum v podstate nepouzivam ani pri iso 6400 a vyssim asi ze strachu ze dojre k prilisnemu rozpatlani obrazu... nicmene nektere tebou prezentovane vysledky vypadaji zajimave...

 2. by tori on 09/12/2009  15:18 Reply

  jasne o tom, ze ACR a ALR maji obdobne algoritmy zpracovani obrazu vim :-) zalezi pak dost na verzi ACR neb verze 5 ma jiny standart nez verze 4, pricemz se starsi verze standardniho nastaveni daji najit v databazi nastaveni... Je mi i jasne ze z toho clvoek zadne zavery neudela... :-)

 3. by tori on 09/12/2009  13:37 Reply

  martine co takhle zkusit jeste camera raw od adobe, rek bych ze je to docela bezne pouzivany soft se slusnejma vysledkama...

  k tomu berevnemu podani jpg verzus konvertory: nevim jak to ma canon ale nikony maji pro jpg ruzna barevne profily ktere se od sebe dost zasadne lisi v kontrastu, saturaci atd... jaky nastaveni jpg jsi pouzival ty, nejakej neutral?

  PS: treba u nikonu jsou hodne oblibene barevne profily z D2x ktere poravaji jine vysledky nez profily udelane k D3/700/300

  • by mk on 09/12/2009  13:57 Reply

   Camera RAW používá stejné jádro jako Lightroom, takže by bylo zbytečné testovat znova.

   Pokud jde o ty barvy, tak všechny konvertory byly v defaultním nastavení po instalaci, akorát jsem změnil barevný prostor na sRGB tam, kde to bylo třeba. Ve foťáku mám profil Standard, ten základní...
   Nedělám z toho dalekosáhlé závěry, ostatně třeba barvy z Lightroomu se mi z RAWu vždycky líbily. Spíš to je jen ukázka toho, že ač operují všechny nad stejným souborem, výsledky se můžou dost lišit.

 4. by mekelle on 09/12/2009  12:45 Reply

  Skvely clanok! Som zvedavy ako sa so sumom popasuje Lightroom 3.0. V Beta verzii je badat slusny pokrok.

Leave a reply

Your email address will not be published.